About usOm ossО нас

hvNfPdvOsE

JPT-ProTech AB does process engineering in f .
JPT-ProTech AB has personal approach to every customer and provides best suitable solutions of very high quality for best prices. JPT-ProTech AB is a reliable partner with expertise in industrial machines manufacturing and solid knowledge in electronics and automation. We carry out supply of all equipment and services from construction to commissioning as well as following maintenance of both small and very large projects. We provide routine care and prophylactic measures of plant equipment, which guarantees the perfect functioning of our equipment. JPT-ProTech AB offers solutions for animal (fish, broilers, pigs, cattle) feed manufacturing. JPT’s product selection includes complete feed manufacturing plants in different sizes, from farms to industrial production. It’s our principles: high efficiency, hygiene, reliability and practicality -that help us developing outstanding manufacturing solutions and equipment. All our equipment is designed individually for each customer, it’s tested and ready to perform. We deliver our projects on “turn-key” basis, including commissioning and client’s staff training. JPT-ProTech AB specialization areas:

 • animal feed industry
 • pellet fuel industry
 • cereal storage & processing
 • engineering and construction
 • all services from project design phase to production stage.

We manufacture and install, among other:

 • dosing systems for powdered products and liquids
 • feeder systems
 • dust removal systems
 • screw, chain and belt conveyors, elevators
 • pellet mills
 • scales
 • silos

hvNfPdvOsE

JPT – protech AB är expert och pålitlig partner för jordbruks-och industrilösningar.
JPT – protech AB har ett personligt förhållningssätt till varje kund och ger de bästa lämpliga lösningar av mycket högt kvalitet till de bästa priserna. JPT – protech AB är en pålitlig partner med expertis inom tillverkning av industriella maskiner och gedigena kunskaper inom elektronik och automation. Vi levererar utrustningar och tjänster från konstruktion till driftsättning, samt underhåll av både små och mycket stora projekter. Vi utförar rutinservice och profylaktiska åtgärder av maskiner, vilket garanterar perfekt funktion av våra utrustningar. JPT – protech AB erbjuder lösningar för djurfodertillverkning (foder för: fisk, fågel, gris, nötdjur ). JPT’s produktsortiment omfattar kompletta foder fabriker i olika storlekar, från lantgårdar till industriell produktion . Våra principer är: hög effektivitet , hygien, pålitlighet och praktis – det hjälper oss att utveckla utmärkta tillverkningslösningar och utrustningar. Vi konstruerar individuellt för varje kund. Allt är testad och klar för användning. Vi levererar våra projekt på nyckelfärdig koncept inklusive driftsättning och kundens personalutbildning. JPT – protech AB specialisering områden:

• Foderindustri
• Pelletsindustri
• Lagring och bearbetning av spannmål
• Konstruktion & bygg
• Alla tjänster från projektutformningsfasen till produktionsfasen.
• Vi tillverkar och installerar bland annat:

• Doseringssystemet för pulverprodukter och för vätskor
• Matarsystem
• Dammborttagningssystem
• Skruv, kedje-och bandtransportörer, elevatorer
• Pelletkvarnar
• Skalor
• Silor

hvNfPdvOsE

Акционерное общество JPT-ProTech AB – надежный и опытный партнер в области производства машин и оборудования для сельского хозяйства и промышленности.
Мы обладаем глубокими знаниями в сфере механики, электротехники и автоматики. Предприятие осуществляет как поставки оборудования так и услуги от проектирования и до пуско-наладки с последующим техническим обслуживанием как малых, так и особо крупных проектов. Мы предоставляем плановый уход и профилактику заводского оборудования, что гарантирует безупречное функционирование нашего оборудования.
JPT-ProTech AB предлагает решения для производства кормов для бройлеров, свиней и крупного рогатого скота. Ассортимент компании JPT включает готовые комбикормовые заводы различных объемов производительности, которыми могут оснащаться объекты от ферм до промышленных производств.
При разработке своих производственных решений и оборудования мы исходим из необходимости обеспечения высокой энергоэффективности, гигиены, надежности и практичности. Все производимое нами оборудование проектируется индивидуально для клиента. Мы поставляем нашу продукцию «под ключ»; поставка включает пуско-наладочные работы и обучение персонала клиента.
Направления, в которых специализируется JPT:
• производство кормов
• переработка и хранение зерна
• инжиниринг и разработка проектов
• услуги от этапа разработки проекта и до пуска завода
Мы изготавливаем и монтируем, в частности,
• системы дозирования для порошков и жидкостей
• системы подачи возобновляемого топлива
• системы пылеудаления
• шнековые системы подачи, цепные конвейеры и ленточные транспортеры, элеваторы
• грануляторы
• весы
• специальные запасные части
• силосы